Men’s Ministry

Tooj Pov Vaj – Men’s Ministry Director
Txooj Neeb Thoj
North Region Leader
Yeeb Thoj
East Region Leader
Xh. Vam Meej Vaj
South Central Region Leader
Johnny Vang
West Region Leader

West Region Men’s Ministry

North Region Men’s Ministry